Arytmia

 

Arytmia serca – rodzaje i przyczyny

Zdrowe serce, dzięki skurczom przedsionków i komór, tłoczy przez ciało krew. W ciągu jednej minuty około 5 litrów krwi. Skurcze wywoływane są poprzez bodźce elektryczne, powstające w węźle zatokowym. Arytmia jest to problem polegający na zaburzeniu rytmu serca. Zaburzenie rytmu serca może przydarzyć się każdemu i zwykle ma postać niewinnej palpitacji ( kołatania) lub skurczy dodatkowych, odczuwalnych jako podskakiwanie serca. Są dwa podstawowe rodzaje arytmii. Oba te stany mogą mieć charakter stały lub napadowy.

częstoskurcz, czyli przyspieszenie podstawowego rytmu serca ( powyżej 100 uderzeń na minutę). Większość arytmii to częstoskurcze a jeśli dojdzie do migotania komór lub przedsionków, które wiążą się dość często z nadciśnieniem tętniczym, potrzebna może być natychmiastowa akcja reanimacyjna.

rzadkoskurcz, czyli spowolnienie rytmu ( poniżej 60 uderzeń na minutę). Rzadkoskurcze mogą natomiast prowadzić do bloku serca lub zatrzymania czynności serca.

Objawy arytmii

Częstoskurcz ( tachykardię ) odczuwamy jako kołatanie, nieprzyjemne, szybkie bicie serca, pulsowanie w obrębie szyi, . Towarzyszy mu osłabienie, uczucie omdlewania, poty, dezorientacja i zawroty głowy.
Rzadkoskurcz ( bradykardia) objawia się zmęczeniem, dusznością, uczuciem pustki w głowie, omdlewaniem.

Leczenie arytmii ziołami i dietą

Leczenie zaburzeń pracy serca zależy od ich rodzaju i wieku oraz kondycji pacjenta. Chemiczne leki na arytmię, mogą powodować niepożądane objawy.
Powstanie arytmii, rzadko jest konsekwencją wad serca, chorób płuc, czy schorzeń tarczycy. Najczęściej jest powodowane brakiem latwo przyswajalnych związków magnezu, potasu oraz stresem i wynikającymi z tego zaburzeniami autonomicznego układu nerwowego, który reguluje pracę całego organizmu. Dlatego bardzo skuteczne i przunoszące trwale efekty jest suplementowanie diety magnezem w postaci wodnego roztworu sześciowodzianu chlorku magnezu, który jest najlepiej przyswajalną formą magnezu oraz korzystanie z mieszanek ziołowych o numerach 27 i 28 z ogromnej skarbnicy wielkiego polskiego zielarza Eligiusza Kozłowskiego. Ważny jest też potas, który możemy pozyskiwać z ziemniaków lub suplementować najlepiej w postaci wodnych roztworów np, chlorku potasu.

Specjalistyczne leczenie medyczne arytmii

1- wstrząs elektryczny w okolicy serca tzw. kardiowersja elektryczna
2- ablacja, wprowadzenie do serca urządzenia emitującego fale radiowe wysokiej częstotliwości, wyłączające obszar serca odpowiedzialny za powstawanie arytmii.
3- czasem wykonuje się zabieg chirurgiczny na otwartym sercu mający na celu usuniecie tkanki odpowiedzialnej za powstawanie arytmii.

W nagłych przypadkach, są to niezbędne działania, pozwalające przywrócić normalny rytm serca i uratować przez to życie.

Przy przewlekłych arytmiach dla trwałego opanowania problemu, stosowane są specjalne urządzenia elektroniczne: w rzadkoskurczu rozrusznik stymulator, w częstoskurczach komorowych wszczepia się na stałe kardiowerter lub defibrylator. U pacjentów z zespołem tachy-brachy stosuje się łączenie wymienionych metod.

Pamiętaj, kondycję Twojego układu krążenia powinien ocenić specjalista kardiolog. Nie lekceważ tej przypadłości.