Więzy na Więzi

To co się wydarza w naszym życiu jest często ograniczane lub inspirowane przez relacje! Jeżeli czujesz, że jakieś Twoje relacje są niewłaściwe lub też, że Twoje życie mogłoby być szczęśliwsze albo, że pragnąłbyś uczynić swoje życie innym niż jest obecnie, trening lub sesja indywidualna przemiany więzów na Więzi może Ci pomóc.

Przemiana więzów na Więzi to program bazujący na wiedzy i doświadczeniu takich mistrzów jak Martyn Carruthers, Bert Helliger, oraz mojej 20letniej pracy w której oceniam i koryguję własności i możliwości fizyczne i energetyczne środowiska i żyjących w nim osób, zwierząt, roślin i przedmiotów. Ten praktyczny i skuteczny program/metoda polega na wprowadzaniu do pola morficznego impulsów fizycznych, emocjonalnych i mentalnych prowadzących do zrozumienia i zmian w tej przestrzeni i na tych poziomach. Jest to doskonałe uzupełnienie innych metod a często jedyna metoda bo wszystkie inne już zostały wykorzystane lub zawiodły.

Jednak TY zanim zdecydujesz się na warsztat/trening lub sesję indywidualną, potrzebujesz być gotowy na wzięcie odpowiedzialności za swoje własne wybory! Szczęście wydaje się być zarezerwowane dla ludzi, którzy wybierają żyć swoim własnym życiem…Proces NIE jest przeznaczony dla niedojrzałych psychicznie lub też niestabilnych emocjonalnie ludzi.

Dla kogo

Warsztat/Trening/Sesja, więzy na Więzi jest wymagający/a ale nie trudny/a, to proces dla wszystkich, którzy chcieliby w życiu zaznać o wiele więcej szczęścia i miłości, uwolnić się od uważanych za „genetyczne” rodzinnych chorób i osobistych dolegliwości, realizować indywidualne lub grupowe marzenia i cele, mieć zdrowie, dobrą pracę i adekwatne zasoby materialne. Jeżeli nie potrafisz odnaleźć pokoju i klarowności jako członek swojej rodziny, jako przyjaciel, jako współpracownik w zespole, jako partner lub jako rodzic, proces zamiany więzów na Więzi może Ci pomóc.

Przychodząc na warsztat/trening/sesję, nie musisz być do końca przekonany o skuteczności takiego działania. Możesz uczestniczyć jako bierny obserwator, słuchacz, możesz po prostu przyjść i porozmawiać. Decyzja o czynnym udziale w procesie zależy wyłącznie od ciebie. Osiągają sukcesy w tym procesie, mający niewielkie wykształcenie akademickie jak i inni wysoko kształceni. Ważne jest twoje nastawienie, ważniejsze niż poziom wykształcenia. Jeżeli potrafisz kończyć to, co zaczynasz lub chcesz taki stan osiągnąć, jesteś wystarczająco zdeterminowany/a, klarowny/a lub pragniesz to osiągnąć, lubisz powiększać swoją wiedzę lub odnosić inne korzyści, ten warsztat/trening/sesja jest dla Ciebie.

W organizacji/pracy jak w rodzinie czy Twoim wnętrzu może istnieć chaos. Szefowie, właściciele i menedżerowie firm często stosują styl zarządzania i strukturę relacji, która reprezentuje ich własne układy rodzinne. Dzieje się tak, ponieważ struktura, z której się wyrasta, jest odczuwana jako właściwa bez względu na jej efektywność.

Jeżeli masz poczucie, że Ty lub Twoi koledzy albo Twoi pracownicy moglibyście osiągnąć znacznie większy sukces dzięki zwiększeniu umiejętności tworzenia dobrych relacji, trening więzy na Więzi oferuje umiejętności przewodzenia grupą.

O skuteczności i korzyściach takich warsztatów/treningów/sesji i tego programu mogą powiedzieć ci, którzy powracają do zdrowia, osiągają ważne cele życiowe, wypełniają pragnienia. W trakcie wielu setek sesji nauczyłem się rozróżniać krótko i długoterminowe korzyści, dzięki temu efektywnie i szybko rozwiązywane są zawiłe problemy w relacjach, bloki w uczeniu się, a praca z depresjami, obsesjami, nałogami, chaotycznymi związkami pozwala odczuć efekty w bardzo krótkim czasie.

Zapraszam więc do:

  • odbudowy właściwych układów z będącymi najbliżej nas osobami; mężem-żoną, dzieckiem, rodzicem, obecnym/ byłym/ą, partnerem-partnerką, kolegą-koleżanką, pracownikiem, szefem
  • usunięcia przyczyn uniemożliwiających posiadanie własnego dziecka
  • naprawy relacji w rodzinach, w których partnerzy mają dzieci z poprzednich związków, zamierzają do adopcji lub już jej dokonali.
  • uzdrowienia sytuacji rodzinnej wobec osób zmarłych lub nieobecnych w życiu, szczególnie w wyniku aborcji.
  • wykrycia zależności emocjonalnych nakładanych na nas nieświadomie przez najbliższych członków rodziny, nauczycieli.
  • wyzbycia się tradycyjnych, powodujących problemy i choroby, zachowań i reakcji emocjonalnych dzięki zrozumieniu swojej sytuacji w systemie rodzinnym.
  • wykrycia prawdziwych przyczyn chorób i innych dolegliwości mających swoją genezę w zranieniach i przeżyciach traumatycznych a zakodowanych w osobistej przestrzeni emocjonalnej i mentalnej.

Jak to wygląda?

W procesie przemiany więzów na Więzi traktujemy rodzinę jako system z występującą w nim siecią uwarunkowań. Z tego systemu czerpiemy wiedzę i nastawienie do życia. Kobiety przekazują swoim córkom umiejętność kochania, odczuwania i widzenia piękna, natomiast mężczyźni wpajają swoim synom nastawienie do pracy, odpowiedzialności i uczciwości. Większość z nas posiada traumy i zranienia powstałe w dzieciństwie, a wynikające z błędów w procesie wychowania. Dlatego też uzdrowienie relacji z matką i ojcem jest najbardziej podstawowym terapeutycznym zadaniem. Jeśli chcemy prawidłowo funkcjonować w naszym dorosłym życiu powinniśmy powrócić do tych dramatycznych wydarzeń i uzdrowić relacje rodzinne.

więzy na Więzi to indywidualne sesje lub 8 modułowy warsztat/trening/proces uczenia się i modelowania samej/samego siebie, własnych związków i relacji, systemu w którym żyjemy, celów indywidualnych i zbiorowych, a każdy z modułów podzielony jest na 3 stopnie.

Pierwszy dzień warsztatów lub pierwsza sesja służy określeniu czasu i zakresu współpracy potrzebnej na rozwiązanie problemu. Warsztaty / Sesja kończą się podsumowaniem wykonanej wspólnie pracy.

  1. – wszyscy razem lub konsultacja indywidualna, wiedza ogólna o temacie modułu, założenia, zadania, testy, relaks / dzień pierwszy, pierwsza sesja /
  2. – podział na grupy lub indywidualnie, tworzenie mapy przestrzeni, ustawienia w grupie lub indywidualny proces na sesji, relaks, kąpiel w dźwiękach gongu / dzień drugi, druga sesja /
  3. – indywidualne konsultacje w czasie warsztatów lub/oraz podsumowanie i analiza procesu przemiany jednostki, pary, systemu / dzień trzeci, trzecia sesja /

Typowa indywidualna sesja trwa ok. 2 godziny. Wielu ludzi jest w stanie osiągnąć znaczące rezultaty w wyniku krótszej pracy. Sesja rozpoczyna się określeniem i ewentualnym (jeśli potrzeba) przewartościowaniem pragnień a także określeniem moich możliwości. Zakładamy uczciwe i klarowne przedstawienie problemu przez klienta oraz zgodną z przygotowaniem moją pomoc jako doradcy w zbadaniu możliwości osiągnięcia przez Ciebie swojego celu. Ty i ja jako doradca współpracujemy nad budowaniem Twojego sukcesu w relacjach, karierze zawodowej, finansach itd.

Proces zamiany więzów na Więzi polega na pracy z osobistą przestrzenią odzwierciedlającą indywidualny charakter, układ rodzinny lub relacji między osobami. Na kolejnych modułach/sesjach indywidualnych, osoba pod moim nadzorem, poznaje i klaryfikuje-modeluje wybrane relacje, czego konsekwencją jest zmiana pozycji w przestrzeni wirtualnej, a zachowań w rzeczywistości fizycznej, siebie wobec innych osób a innych wobec niej. Sposób odczuwania/widzenia w przestrzeni fizyczno-wirtualnej siebie i innych jest odzwierciedleniem jakości relacji mających miejsce w danej rodzinie, związku lub zespole i generuje konsekwencje w świecie rzeczywistym [ zdrowie – choroby, szczęście – pech, bogactwo – bieda, itd. ].

Prowadząc proces, ułatwiam osobie poddającej się procesowi dostrzeganie różnych zależności, powiązań i konsekwencji, pomagam wnieść w przedstawiony system, wyższy stopień ładu i porządku.

Efektem przeprowadzenia procesu zmiany więzów na Więzi są najczęściej szybkie i pozytywne zmiany zachodzące w charakterze i osobowości, w relacjach między najbliższymi członkami rodziny lub zespołu w pracy, poprawa zdrowia, szczęścia, itd.

Proces przemiany więzów na Więzi jest systemem uniwersalnym pozwalającym dostrzec wszelkie powiązania nie tylko w rodzinie, ale także w pracy, szkole, organizacji lub w jakimkolwiek innym układzie, w którym występują międzyludzkie zależności.

Relaks

Podczas procesu zamiany więzów na Więzi często dochodzi do konfrontacji z bardzo ciężkimi przypadkami losowymi, emocjami, chorobami, a nawet śmiercią i choć działanie tego procesu jest uzdrawiające to jednak uczestniczący w nim mogą być wyczerpani energetycznie. Dlatego w czasie warsztatów i treningów a także sesji indywidualnych jest dużo elementów sprzyjających rozluźnieniu i regeneracji, muzyka, taniec, medytacje, ćwiczenia TAI CZI, picie indywidualnie dobranych oczyszczających i wzmacniających herbat ziołowych. Zajęcia/sesje, kończą się zawsze kąpielami w dźwiękach gongów, kamertonów, dzwoneczków i mis śpiewających. Takie działania pozwalają pozostawić wszystkie przeżycia poza sobą i wejść z czystą energią w nową rzeczywistość.