Zanieczyszczenia …………………………. zagrożenia widzialne i niewidzialne

Rodzaje zanieczyszczeń

 • chemiczne ( środki chwastobójcze, owadobójcze, farmaceutyki, konserwanty, metale ciężkie: takie jak rtęć, ołów, kadm i aluminium )
 • biologiczne ( egzotoksyny-wydzielane przez żyjące bakterie i endotoksyny-powstające po rozpadzie bakterii, cytotoksyny-jady oraz mykotoksyny czyli wydaliny pleśni i grzybów )
 • energetyczne ( pola elektryczne, elektromagnetyczne, magnetyczne, pola wirowe, cieki wodne, geopatyczne, geomagnetyczne )
 • emocjonalne ( emocje złości, strachu, wstydu )
 • mentalne ( destrukcyjne wspomnienia, fałszywe wyobrażenia )
 • duchowe ( fałszywe przekonania, destrukcyjne programy ideowe )

Wśród zanieczyszczeń toksyny organiczne, które są wytwarzane przez drobnoustroje, rośliny, zwierzęta oraz w procesach chemicznych przez człowieka stanowią największe bo błyskawicznie działające na poziomie fizycznym zagrożenie. Toksyny, które są wydzielane przez bakterie do środowiska zewnętrznego noszą nazwę egzotoksyn, a natomiast toksyny występujące w błonie zewnętrznej bakterii Gram-ujemnych noszą nazwę endotoksyn. Można też podzielić toksyny ze względu na kierunek działania, np: hemotoksyny, które niszczą krwinki czerwone, neurotoksyny, które atakują układ nerwowy, fototoksyny, które powodują nadwrażliwość skóry na promienie słoneczne oraz hepatotoksyny, które są szkodliwe dla wątroby. Hepatoksynami są między innymi: etanol, metanol, aflatoksyny, czy czterochlorek węgla a przykładem silnej neurotoksyny może być botulina (jad kiełbasiany). Do głównych objawów, które mogą informować nas o zatruciu neurotoksyną należą: drżenie mięśni, oszołomienie, brak akomodacji oczu, ciężki oddech, konwulsje oraz drgawki. Inne często spotykane neurotoksyny to: anatoksyna-a i anatoksynę-a(S) oraz saksytoksynę. Neurotoksyny są związkami, które atakują układ nerwowy i działają bardzo szybko. Od momentu przyjęcia danej substancji do czasu wystąpienia objawów wystarczy tylko 30 minut.
W momencie, kiedy pojawią się drgawki letalne, to śmierć może nastąpić w przeciągu kilku minut poprzez uduszenie na skutek paraliżu mięśni oddechowych.

Drogi zanieczyszczania

 • nie przestrzegamy norm etycznych np. tłumimy lub wyrzekamy się miłości: do Stwórcy, rodziców, dzieci, siebie, partnera, przyrody.
 • głęboko obraziliśmy się na siebie, bliskich lub zmarłych.
 • w myślach, prośbach lub czynach dopuszczamy zabójstwo, samobójstwo, aborcję.
 • długo trwa stres, niezaspokojone są potrzeby duszy, wydarza się coś zaskakującego.
 • poroces wychowania, wykreował nawyki i cechy osobowości, uniemożliwiające zdrowe życie.
 • spożywamy nieprawidłowo i mało przydatne lub szkodliwe dla organizmu produkty.
 • zgromadziły się w komórkach i narządach znaczne ilości chemicznych toksyn.
 • nadmiernie rozwinęły się pasożyty / wirusy, bakterie, pierwotniaki, robaki.
 • dlugo przebywamy w strefie promieniowań geopatycznych / cieki wodne, uskoki /.
 • intensywne i długo działa na nas promieniowanie elektro-magnetyczne / tel.kom. TV /.
 • system religijny wszczepił wierzenia np. preferujące karę- chorobę jako zrównoważenie za błędy.
 • miejsce pobytu, gospodarczo-politycznie, uniemożliwia zaspokojenie podstawowych potrzeb lub stawia wymagania trudne do spełnienia.

 

Z powodu niewiedzy lub zaniedbań, pozwalamy by zanieczyszczenia i zakłócenia przenikały do naszego pola energoinformacyjnego i ciała i inicjowały powstanie dolegliwości i chorób.

Z udziałem wiedzy, mądrymi działaniami, według specjalnych procedur oczyszczających możemy toksyny usunąć z organizmu i pola energo-informacyjnego.